Global Workplace Solutions

Mitä teemme

Tarjoamme monipuolisia toimitilapalveluita ja neuvonantoa yritysasiakkaillemme sitoutuen kokonaisvaltaisesti asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Kokeneet asiantuntijamme auttavat yrityksiä sovittamaan kiinteistöstrategiansa yritysstrategiaan sopivaksi, jolloin voidaan maksimoida omistettujen kiinteistöjen arvo ja optimoida vuokrattujen kiinteistöjen käyttö.

Kuinka hyödyt

CBRE:n yrityspalvelut kattavat kokonaisvaltaisesti yritysten toimitila-asioihin liittyvät tarpeet. Palveluihimme kuuluvat muun muassa transaktiopalvelut, kuten myynti- ja ostoneuvonanto sekä vuokralaisedustus, neuvonantopalvelut ja yritysstrategiat.

Palvelumme

Transaktiopalvelut

Transaktiopalvelumme kattavat ostoihin ja myynteihin, vuokraamiseen ja uudelleenvuokraamiseen sekä vuokralaisedustukseen liittyvän neuvonannon. Ydinosaamiseemme ja kilpailuetuihimme kuuluvat standardisoidut prosessit ja käytännöt, asiantuntevuus neuvotteluissa sekä erinomainen markkinatuntemus.

Vuokralaisedustus

Avustamme yritysasiakkaitamme tunnistamaan heidän todelliset tarpeensa, joiden pohjalta voimme yhdessä täyttää pitkän tähtäimen toimitilavaatimukset. Ensiluokkaisen markkinatuntemuksemme avulla voimme tarjota parhaiten asiakkaamme toimitilastrategiaa vastaavat vaihtoehdot. Osallistumalla vuokrasopimusneuvotteluihin takaamme optimaaliset vuokrasopimusehdot asiakkaallemme. 

Uudelleenvuokraus ja vuokrasopimusneuvottelut

Toimimme neuvonantajina uudelleenvuokrauksissa sekä vuokrasopimusneuvotteluissa. Päätöksenteon tueksi tarjoamme esimerkiksi strategiasuunnitelmia ja markkinakatsauksia. Osallistumisemme vuokrasopimusneuvotteluihin takaa optimaaliset vuokrasopimusehdot asiakkaalle.

Myynti- ja ostoneuvonanto

Avustamme yritysasiakkaitamme myynti- ja ostotilanteissa valmistelemalla heille strategiasuunnitelmia, markkinakatsauksia ja tarjoamalla parhaat mahdolliset kohdevaihtoehdot. Toimimme neuvonantajina myös Due Diligence -prosesseissa sekä vuokrasopimusluonnosten valmistelussa.

Neuvonantopalvelut

Tarjoamme kiinteistöjen kehittämiseen, erityiskohteiden uudelleenkehittämiseen sekä kehitysprojektien toteutukseen liittyviä strategiakatsauksia. Kiinteistömarkkinoiden asiantuntijoina valmistelemme myös sijoittumispäätöksiin liittyviä analyyseja ja suunnitelmia. Avustamme yritysasiakkaitamme kiinteistöportfolioiden optimoinnissa sekä kiinteistöverotuksessa.

Yritysstrategiat

Olemme mukana yritysten Sale and Leaseback –järjestelyissä, joiden avulla voidaan varmistaa yrityksen tarpeita vastaava rahoitusrakenne. Kokonaisvaltaiset portfolion tiedonhallintapalvelut, kuten vuokrasopimusten tallentaminen, tarkastaminen ja tiivistäminen, kiinteistötietojärjestelmät sekä raportointi kuuluvat erikoisosaamiseemme.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös projektinhallinta alihankkijamme kautta sekä työympäristöstrategian valmistelu sisältäen mm. työympäristön yhteensovittamisen, strategisen kehittämisen, muutosten hallinnan ja työympäristöön liittyvät standardit.

Tiedustelut

Niko Penttinen

Senior Director
Advisory & Transaction Services | Occupier

Niko Penttinen

T: +358 50 319 4882
niko.penttinen@cbre.com